εἶτα


εἶτα
затем, потом; итак, так

Ancient Greek-Russian simple. 2014.

Смотреть что такое "εἶτα" в других словарях:

 • εἶτα — then indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • είτα — (AM εἶτα, Α και ιων. τ. εἶτεν) έπειτα, ύστερα, μετά απ αυτά μσν. (με το και ως σύνδ.) έτσι και αρχ. 1. αμέσως τώρα, μετά από λίγο 2. (σε λογική ακολουθία σε ερώτηση ή αναφώνηση, οπότε εκφράζει απορία, έκπληξη, περιφρόνηση, αγανάκτηση κ.λπ.) και… …   Dictionary of Greek

 • Αὐτός τι νῦν δρῶν, εἶτα τοὺς θεοὺς κάλει. — См. На Бога надейся, а сам не плошай …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • κεἶτα — εἶτα , εἶτα then indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • κᾆτα — εἶτα , εἶτα then indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • NOVEMVIRI — apud Athenienses fuêre inter praecipuos eorum Magistratus, qui annuô Imperiô defungebantur sic: ut unusillorum Archon diceretur Fastosque signaret, alter Rex, tertius Polemarchus, reliqui sex Thesmothetae, teste Polluce l. 8. c. 9. Quos… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • BOAE sive BOEA — BOAE, sive BOEA urbs Laconicae, cuius meminit Pausan. l. 3. it. Strabo l. 8. εἶτα Βοῖα πὀλις, εἶτα Μαλεαὶ, Postea Boae urbs, dein Maleae: Item Stephanus, quem vide. Ab ea non longe fuit Epidaurus, ἡ Λίμυρα Ε᾿πίδαυρος Straboni praefato dicta,… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • COMOPOLIS — Assyriae oppid. Ptol. Imo appellativa vox est, et vicum proprie notat moenibus septum, uti plus quam κώμη, sic minus, quam πόλις: Cuiusmodi Κωμοπόλεις multae olim in Babylonia et Assyria fuêre, uti videre est, apud Isidorum, in Mansionibus… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • CRAMA — Graec. κρᾶμα, Graecis orichalcum dicitur; Stephanus in voce Α῎νδειρα: Α῎νδειρα πόλις, οὐδετέρως, εν ᾗ λίθος, ὅςκαιόμενος σίδηρος γίνεται, εἶτα μετὰ γῆς τινος καμινευθεὶς ἀποςτάζει Ψευδάργυρον, εἶτα κραθεὶς χαλκῷ ὀρείχαλκος γίνεται. Andera urbs… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • INTERPUNGENDI — mos antiquis non fuit: Non enim adhibebant Vert. Interpunctionum notas sive signa ad partes sententiae distinguendas, atque inde sifficilis oriebatur lectio, cum nisi exercitatis vix liqueret, ubi aut vox sustineri, aut suspendi aut deponi… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • LEAENA — I. LEAENA Ambraciotis olim pro Numine fuit: quos eam velut libertatis suae vindicem honorâsse, testatur Aelian. idque hac occasione, quod, qui tyrannidem apud illos invaserat, leaenae catulis suis cinctae obviam factus, ab ea esset discerptus.… …   Hofmann J. Lexicon universale